Hỏi về cách xử lý khi kế toán chuyển tiền ngân hàng nhầm số tài khoản?

...

Vừa rồi kế toán bên em có chuyển khoản một số tiền cho nhà cung cấp để thanh toán mua hàng, nhưng do sơ suất đã chuyển nhầm sang tài khoản người khác. Hiện có anh chị nào gặp trường hợp này rồi có thể chỉ em cách xử lý thế nào không? Em cảm ơn.