Tiền lương tháng 13 được quy định như thế nào?

...

Tôi đang vận hành một doanh nghiệp nhỏ có 20 nhân công. Như mọi năm công việc làm ăn phát triển tốt nên công ty tôi đều trả lương tháng 13 cho anh chị em công nhân đều đặn. Nhưng năm nay khó khăn, công ty bị giảm lợi nhuận rất nhiều. Nên tôi muốn cắt giảm khoảng 50% - 70% mức chi trả lương tháng 13. Nếu năm sau tình hình kinh doanh ổn định trở lại tôi sẽ khôi phục lại mức cũ. Cho hỏi quyết định này có vi phạm quy định về lương tháng 13 hay không?

Anh chị em nào có kinh nghiệm trả lời giùm tôi. Tôi xin cảm ơn.