Trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống khách hàng thường không lấy hóa đơn thì hạch toán thế nào?

...

Công ty mình bên ngành ăn uống, vậy mình có đi đăng ký bảng định lượng với cơ quan thuế không?

Hàng ngày bán hàng nhưng khách hàng không lấy hóa đơn rồi cuối ngày kế toán xuất một hóa đơn cho khách lẻ. Vậy mình lập bảng kê chi tiết món ăn ,thức uống kẹp vào hóa đơn đó được không? Hay phải kẹp bill tính tiền?