Chỉ số DTI là gì? Tầm quan trọng của tỷ lệ này đối với mỗi cá nhân và cách để tính chỉ số DTI

...

Nếu đang có nhu cầu làm hồ sơ vay vốn để mua nhà, mua xe hoặc đầu tư - kinh doanh, bạn cần phải nắm được con số DTI của mình là bao nhiêu.

Chỉ số DTI là gì? Tầm quan trọng của tỷ lệ này đối với mỗi cá nhân và cách để tính chỉ số DTI
Nguồn ảnh: Ray Reyes / Unsplash

Nếu đang có nhu cầu làm hồ sơ vay vốn để mua nhà, mua xe hoặc đầu tư - kinh doanh, bạn cần phải nắm được con số DTI của mình là bao nhiêu.

Định nghĩa chỉ số DTI

DTI viết tắt từ debt-to-income ratio (tỷ lệ nợ trên thu nhập), đây là tỷ lệ phần trăm tổng thu nhập hàng tháng bạn dùng để thanh toán nợ. Đối với cá nhân hoặc tổ chức cho vay, họ thường sử dụng tỷ lệ DTI để xác định rủi ro khi cho khách hàng vay nợ. Có 2 loại tỷ lệ DTI như sau:

  • Tỷ lệ trả trước (front-end ratio): phần trăm thu nhập tính vào tổng chi phí thế chấp hàng tháng. Ví dụ: tài sản và lãi thế chấp, thuế giá trị tài sản,...
  • Tỷ lệ hoàn vốn (back-end ratio): phần trăm thu nhập dành cho việc thanh toán tất cả khoản nợ cần phải thanh toán định kỳ. Ví dụ: nợ tín dụng, khoản vay trả góp,...

Cá nhân hoặc tổ chức cho vay sẽ xem xét cả 2 tỷ lệ trên trước khi duyệt hồ sơ cho vay của khách hàng. Cần lưu ý thêm là bên cạnh chỉ số DTI, họ có thể cần kiểm tra các yếu tố khác như: lịch sử tín dụng, nợ xấu, tổng tài sản và tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV: viết tắt từ loan-to-value).

Vì sao việc kiểm soát chỉ số DTI lại quan trọng với bạn?

Chỉ số DTI thấp chứng tỏ bạn đang cân bằng tốt giữa thu nhập và nợ, ngược lại nếu chỉ số quá cao chính là báo động đỏ rằng bạn đang có nhiều nợ hơn số tiền kiếm được. Ví dụ, nếu con số DTI của bạn là 20%, có nghĩa là hàng tháng bạn sẽ trích ra 20% thu nhập để thanh toán các khoản nợ. Trong khi đó, nếu chỉ số DTI là 50%, đồng nghĩa với việc mỗi tháng đã mất đi một nửa lương cho việc thanh toán nợ.

Như vậy, nếu đang có nhu cầu làm hồ sơ vay, con số DTI càng thấp thì khả năng được duyệt hồ sơ sẽ cao hơn. Theo trang Investopedia, con số cao nhất mà người đi vay có thể được duyệt vay thế chấp là 43%. Con số lý tưởng nhất để được duyệt vay là 36% hoặc thấp hơn.

Nếu không có nhu cầu vay nợ, bạn cũng nên biết tỷ lệ nợ trên thu nhập của mình hiện tại là bao nhiêu để biết được bản thân có đang gánh quá nhiều nợ không. Điều đó sẽ gây khó khăn cho việc xây dựng quỹ tiết kiệm dự phòng hoặc các mục tiêu tài chính của bạn. Khi biết được chính xác con số DTI, bạn có thể lập kế hoạch để thoát nợ hiệu quả hơn.

Chỉ số DTI sẽ cho bạn biết được mình có đang mắc nhiều nợ hay không. Nguồn ảnh: Unsplash

Cách để tính chỉ số DTI

Chỉ số DTI được tính theo công thức sau:

Trong đó:

  • Tổng các khoản nợ cần trả hàng tháng bao gồm: nợ tín dụng, khoản vay cá nhân, vay trả góp,...
  • Thu nhập gross hàng tháng là tổng lương trước thuế và các khoản khấu trừ khác. Nếu có

Ví dụ: thu nhập của bạn là 15 triệu VNĐ/tháng, mỗi tháng bạn dành ra 6 triệu VNĐ để trả nợ. Như vậy, con số DTI của bạn là 40%.