Tìm hiểu về hệ thống xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam

...

Các đánh giá tín nhiệm với trái phiếu hay với doanh nghiệp phát hành được đưa ra bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập. Vậy những tổ chức này là ai và họ sẽ tiến hành việc đánh giá đối với doanh nghiệp như thế nào?

Tìm hiểu về hệ thống xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm

Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm là những doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và thu lợi nhuận từ đó. Tại Việt Nam, SaigonRatings và FiinRatings là hai tổ chức đầu tiên và duy nhất ở thời điểm hiện tại được Bộ Tài Chính cấp phép hoạt động.

SaigonRatings là tổ chức Xếp hạng độc lập đầu tiên ở Việt Nam, được Bộ Tài chính cấp phép “kinh doanh cung cấp dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm” vào tháng 7 năm 2015. Ra đời sau đó 5 năm, FiinRatings trở thành tổ chức xếp hạng tín nhiệm thứ hai tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2020. FiinRatings còn được biết đến như là một thương hiệu của FiinGroup,

Cả hai tổ chức này đều cung cấp các dịch vụ về xếp hạng tín nhiệm cho các doanh nghiệp, nhà phát hành, các công cụ nợ như trái phiếu, và các dịch vụ liên quan cho các nhà đầu tư và chủ nợ.

Hệ thống bậc xếp hạng

Mỗi tổ chức xếp hạng xây dựng riêng cho mình một hệ thống bậc xếp hạng theo dạng thang từ trên xuống. Các thang này được trình bày theo thứ tự bảng chữ cái, với AAA là xếp hạng cao nhất. Doanh nghiệp được đánh giá “AAA” có khả năng rất cao trong việc thanh toán các khoản nợ. Ngược lại, C (hoặc D) là xếp hạng thấp nhất tương ứng với mức rủi ro vỡ nợ cao nhất.

Hệ thống bậc xếp hạng tín nhiệm còn được phân thành “thang ngắn hạn” và “thang dài hạn”, đánh giá về khả năng doanh nghiệp có thể thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nợ trong ngắn hoặc dài hạn.

Các xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn và dài hạn có mối tương quan mật thiết với nhau: nếu xếp hạng tín nhiệm dài hạn bị hạ bậc, thì xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn cũng có thể bị hạ bậc tương ứng.

SaigonRatings

Hệ thống bậc xếp hạng của SaigonRatings thêm “vn” trước các ký tự, ví dụ như: vnAAA, vnBB, hoặc vnCC. Trong đó, ký hiệu “vnA” biểu thị khả năng thanh toán tốt nhất và rủi ro thấp nhất, ký hiệu “vnC” hoặc “vnD” biểu thị khả năng thanh toán kém nhất, áp dụng cho các doanh nghiệp đang bị tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc vỡ nợ.

Thang dài hạn được trình bày như sau:

Thang ngắn hạn được trình bày như sau:

FiinRatings

FiinRatings không thêm “vn” mà trực tiếp sử dụng các ký tự như AAA, BB, C để đánh giá xếp hạng. Tương tự như SaigonRatings, các mức xếp hạng AAA của FiinRatings thể hiện khả năng doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ là cao nhất. Mức xếp hạng C thể hiện khả năng thanh toán kém nhất kèm theo rủi ro vỡ nợ cao.

Thang dài hạn được trình bày như sau:

Thang ngắn hạn được trình bày như sau:

Mối quan hệ giữa thang điểm xếp hạng dài hạn và ngắn hạn trong thang xếp hạng của FiinRatings. Nguồn: Fiingroup.vn
Theo: Nguyễn Dương /ProFIn