CVC Capital Partners mua 60% cổ phần Phương Châu Group

...

Trong tháng 5/2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của Viet Care Company Pte. Ltd., Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Phương Châu và Bà Nguyễn Thị Ngọc Hồ.

CVC Capital Partners mua 60% cổ phần Phương Châu Group
DealStreetAsia

Theo thông tin hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, Viet Care Company Pte. Ltd. dự kiến mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Phương Châu từ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hồ tương đương với 60% tỷ lệ sở hữu cổ phần của Phương Châu.  Sau khi hoàn tất giao dịch dự kiến, Viet Care Company Pte. Ltd. là cổ đông lớn của Công ty Phương Châu với tỷ lệ sở hữu cổ phần là 60%. Các cổ đông gồm Bà Nguyễn Thị Ngọc Hồ và các cá nhân Việt Nam khác sở hữu 40% vốn điều lệ của Công ty Phương Châu. Căn cứ theo Khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh 2018, giao dịch là tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp.

Viet Care Company Pte. Ltd là công ty con của Viet Care Holding Ltd (Singapore) hoạt động trong lĩnh vực đầu tư vốn và chịu sự kiểm soát cao nhất bởi CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A (gọi tắt là CVC). CVC là công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, hoặc quản lý đầu tư thay mặt cho một số quỹ và nền tảng đầu tư vào nhiều ngành nghề khác nhau chủ yếu ở châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Á – Thái Bình Dương.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Phương Châu là công ty cổ phần sở hữu bởi Bà Nguyễn Thị Ngọc Hồ (88,9% tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty) và các cổ đông cá nhân Việt Nam khác. Hiện nay, Công ty Phương Châu có 02 công ty con là Công ty TNHH MTV Phương Châu Sóc Trăng, Công ty TNHH MTV Dược Phẩm và Trang Thiết bị Y tế Phương Châu và 03 chi nhánh vận hành 03 bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phương Châu tại Cần Thơ, Sa Đéc và Sóc Trăng.

Ngày 9/6/2022, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Viet Care Company Pte. Ltd., Công ty Phương Châu và bà Nguyễn Thị Ngọc Hồ không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.