Hỏi về cách hạch tóa chi phí bảo quản hàng trong kho?

...

Anh chị cho em hỏi, chi phí bảo quản hàng hóa phát sinh trong quá trình mua hàng sẽ được tính vào trị giá vốn hàng hóa, còn phát sinh sau khi xuất hàng hóa đi bán thì được tính vào 641, còn lại chi phí bảo quản hàng hóa trong kho thì được tính vào đâu ạ?