Hàng hóa, dịch vụ nào được giảm thuế GTGT?

...

Cho hỏi anh chị nào biết cách xác định đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% theo Nghị định 15 không á?