Khi khách trả lại hàng công ty không thể xuất hóa đơn trả hàng nên xử lý như thế nào?

...

Công ty tôi đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Hoạt động chính của công ty là thương mại nên xuất rất nhiều hóa đơn cho khách hàng cá nhân. Do vậy, khi khách trả lại hàng thì không thể xuất hóa đơn trả hàng cho công ty. Tôi xin hỏi, trường hợp này công ty phải xử lý hóa đơn bán ra như thế nào?