Các khoản chi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

...

Công ty em trong thời gian giãn cách xác hội có chi ủng hộ bằng tiền và hiện vật cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Mọi người cho em hỏi vậy các khoản chi này có thể xét thành chi phí khi xác định thành chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thế TNDN không ạ? Nếu được thì hồ sơ thủ tục cần những gì ạ, mọi người ai làm rồi tư vấn giúp em.