Mua TSCĐ có phải đăng ký với cơ quan thuế?

...

Xin chào mọi người. Công ty mình mới sắm thêm máy móc đã đủ tiêu chuẩn làm tài sản cố định. Cho hỏi sau khi mua mình có phải đăng ký hay báo cáo gì cho bên thuế nữa không? hay cứ thế mà xuất dùng và tính khấu hao?