Chia lợi nhuận sau thuế TNDN như thế nào?

...

Mọi người cho em hỏi, cty em thuộc loại hình TNHH 1 TV, cuối năm sau khi nộp thuế TNDN thì cty đang lãi 1 khoản A. Như vậy có bắt buộc phải chia phần lợi nhuận này cho giám đốc (ngoài lương) không ạ?