Cổ phiếu VNZ của "kỳ lân" VNG bị đưa vào diện "hạn chế giao dịch"

...

Theo quyết định từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phiếu VNZ của CTCP VNG sẽ bị đưa vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/05/2023.

Cổ phiếu VNZ của "kỳ lân" VNG bị đưa vào diện "hạn chế giao dịch"

Văn bản của HNX cho biết VNZ đã chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn công bố thông tin, thuộc vào trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/05/2023.

Trước đó, giải trình về nguyên nhân chậm nộp BCTC kiểm toán, VNZ cho biết đang thực hiện song song BCTC theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực quốc tế (IFRS). Nguyên nhân vì Công ty hiện hoạt động không chỉ tại Việt Nam mà còn tại nhiều nước trên thế giới, với 33 công ty con và 7 công ty liên kết. Trong đó, 18 công ty con và 01 quỹ xã hội – tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại Việt Nam và 14 công ty con ở nước ngoài với các quy định về kế toán và pháp lý khác nhau.

Trong khi đó, VNG là doanh nghiệp công nghệ có hoạt động kinh doanh không chỉ tại Việt Nam mà còn tại nhiều nước khác trên thế giới. VNG hiện có 33 công ty con và công ty liên kết, trong đó 18 công ty và quỹ từ thiện tại Việt Nam và 14 công ty ở nước ngoài (gồm thị trường Đông Nam Á, Hong Kong, Trung Quốc và Australia) với các quy định về kế toán và pháp lý khác nhau.

Vì vậy, để đảm bảo số liệu của báo cáo tài chính thống nhất và đáp ứng chuẩn mực kế toán trong và ngoài nước, phía VNG cho biết cần nhiều thời gian hơn để kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thông tin cho báo cáo tài chính.

VNG cho biết với những khó khăn như vậy, phía doanh nghiệp đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) xem xét, chấp thuận cho VNG được gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán cho năm 2022.

VNZ chính thức giao dịch trên sàn UPCoM với mức giá 240.000 đồng/cp từ ngày 5/1/2023 nhưng liên tiếp 13 phiên không có thanh khoản. Sau đó, cổ phiếu này đã có 11 phiên tăng trần liên tiếp, đưa thị giá VNZ lên mức giá kỷ lục 1.358.700 đồng/cổ phiếu.

Sau chuỗi tăng nóng ấn tượng, cổ phiếu VNZ bắt đầu chuỗi giảm giá, với thanh khoản nhỏ giọt chỉ vài trăm cổ phiếu  giao dịch. VNZ đóng cửa ở mức giá 740.000 đồng/cp trong phiên ngày 24/05.

Kể từ ngày 25/05/2023, VNZ sẽ bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào ngày thứ 6 hàng tuần.