Hỏi về cách theo dõi nợ xấu trên CIC?

...

Công ty mình có một số khoản nợ tín dụng bên công ty tài chính bị trễ hạn thanh toán, có một món trễ 12 ngày. Mình không biết việc này có ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng trên CIC không? Bạn nào biết cách theo dõi nợ xấu công ty trên CIC chỉ mình với?