Tại sao có những công ty không bao giờ chia cổ tức?

...

Cổ tức là một trong những chỉ số đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp, cũng là yếu tố tạo nên tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, có những công ty không bao giờ chia cổ tức.

Tại sao có những công ty không bao giờ chia cổ tức?

Khái niệm cổ tức

Cổ tức (“Dividend”) được hiểu là một khoản lợi nhuận được công ty trích ra để chi trả cho các cổ đông. Tại Việt Nam, khái niệm cổ tức được quy định rõ tại Khoản 5, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.

Phân phối lợi nhuận là kết quả quan trọng, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, một công ty chi trả cổ tức đều đặn, tăng trưởng qua các năm, cho thấy hoạt động kinh doanh đang đi đúng hướng và phát triển tốt. Với cổ đông, đây là một khoản thu nhập đều đặn giúp họ gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn, thông qua hoạt động tái đầu tư.

Tại Việt Nam, hầu hết những doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và ổn định đều duy trì chính sách cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, hình thức cổ tức có thể không phải tiền mặt, mà thay bằng cổ phiếu.

Cổ tức là khoản lợi nhuận được chủ doanh nghiệp trích ra chi trả cho các nhà đầu tư. Nguồn ảnh: Anna Nekrashevich

Không phải công ty nào cũng chi trả cổ tức bằng tiền

Bên cạnh đó, thực tế có những doanh nghiệp rất ít hoặc không bao giờ chia cổ tức bằng tiền. Một trong những lý do chính là do chủ doanh nghiệp hoặc ban lãnh đạo muốn tối ưu khoản tiền thặng dư này để tái đầu tư. Bởi vì, khi dự trữ được lượng tiền mặt nhiều hơn, công ty có thể nắm bắt được cơ hội kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm hoặc kênh phân phối để có thể đem về lợi nhuận cao hơn cho cổ đông trong tương lai.

Do đó, việc không chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông có thể xảy ra ở những công ty kinh doanh phát triển hoặc đang có nhiều cơ hội phía trước. Trong tình huống đó, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ hơn về tình hình kinh doanh cũng như kế hoạch phát triển của công ty. Nếu kế hoạch sử dụng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh khả thi và hiệu quả, điều đó sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn trong tương lai.

Bên cạnh đó, thuế thu nhập cũng là vấn đề mà chủ doanh nghiệp và các cổ đông cần cân nhắc khi quyết định chính sách cổ tức. Cụ thể, cổ đông phải chịu thuế kép khi nhận cổ tức bằng tiền: thuế thu nhập doanh nghiệp (“CIT”) và thuế thu nhập cá nhân (“PIT”). Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp được khấu trừ từ lợi nhuận trước thuế của công ty, trước khi chia cổ tức. Sau đó, các cổ đông là cá nhân sẽ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, ở mức hiện hành là 5%, trước khi nhận được khoản cổ tức được chia.

Cổ đông sẽ nhận được gì với một công ty không có chính sách chia cổ tức bằng tiền?

Như đã đề cập ở trên, doanh nghiệp không chia cổ tức có thể là để dành nguồn vốn lưu động, mở rộng quy mô sản xuất, tận dụng cơ hội kinh doanh. Việc này nhiều khả năng sẽ đem lại mức lợi nhuận cao hơn cho cổ đông trong tương lai. Theo đó, giá trị công ty của được tăng lên, và phản ánh vào giá cổ phần. Nói cách khác, nếu doanh nghiệp có thể tối ưu được nguồn vốn, thì đây là sự “đánh đổi cần thiết” để doanh nghiệp và cổ đông có được sự phát triển bền vững và lợi ích lâu dài hơn.

Tuy nhiên, dù là hoàn cảnh nào, nhà đầu tư vẫn cần nghiên cứu thật nghiêm túc trước khi rót vốn đầu tư, vì doanh nghiệp uy tín, lớn mạnh và có chiến lược kinh doanh đúng đắn mới là bảo chứng cho lợi nhuận chứ không chỉ phản ánh thông qua chính sách chi trả cổ tức.

Theo: Lan Anh / ProFin