ProFin Update (W23/ 2023): Founder OplaCRM - Cùng định hướng dễ đi xa

...

Thông tin nổi bật tuần 23/2023: Founder OplaCRM - ông Nguyễn Bình Nam chia sẻ câu chuyện gamification (game hoá) là cách startup thuyết phục các nhà đầu tư cùng ngồi chung với mình.

Câu chuyện về gamification (game hoá) là cách OplaCRM thuyết phục các nhà đầu tư cùng ngồi chung với mình.


Từ điển mới

Tài trợ hàng tồn kho là gì?

Deals trong tuần

Kido mua xong 25% cổ phần bánh bao Thọ Phát
Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch thâu tóm tối đa 70% vốn của thương hiệu bánh bao lớn nhất cả nước.

Video nổi bật

Làm thế nào để thiết lập ngân sách cho startup?

Tài liệu hữu ích


Sự kiện sắp diễn ra