Loading the player...

Chỉ số thanh khoản là gì?

...

Ở video này, 365 Financial Analyst Tutorials sẽ giải thích về chỉ số thanh khoản, cách ứng dụng trong doanh nghiệp và công thức tính đi kèm ví dụ thực tiễn.

Nguồn: 365 Financial Analyst Tutorials