Loading the player...

Doanh nghiệp nào nên dùng nguyên tắc kế toán dồn tích thay vì kế toán tiền mặt?

...

Ở video này, Bill Hanna - chủ kênh YouTube The Financial Controller sẽ giải thích sự khác biệt giữa nguyên tắc kế toán tiền mặt và kế toán dồn tích. Bên cạnh đó, anh còn sẽ đưa ra ví dụ cụ thể, cũng như cách áp dụng từng nguyên tắc cho từng nhóm doanh nghiệp khác nhau.

Nguồn: The Financial Controller