Loading the player...

Khấu hao và vốn hóa là gì?

...

Ở video này, Richard Coffin - chủ kênh YouTube The Plain Bagel sẽ giải thích cho người xem hiểu rõ như thế nào là khấu hao và vốn hóa, cũng như tác động đối với doanh nghiệp.

Nguồn: The Plain Bagel.