Loading the player...

Pha loãng cổ phiếu là gì?

...

Ở video này, Richard Coffin - chủ kênh YouTube The Plain Bagel sẽ giải thích cho người xem hiểu rõ như thế nào là pha loãng cổ phiếu, cũng như tác động đối với doanh nghiệp và chủ đầu tư.

Nguồn: The Plain Bagel.