Loading the player...

Làm thế nào để tính tỷ lệ hoàn vốn (ROI)?

...

Ở video này, Bill Hanna - chủ kênh YouTube The Financial Controller sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cách tính ROI (Return On Investment: tỷ lệ hoàn vốn).

Tải xuống miễn phí Danh sách câu hỏi Phỏng vấn Kế toán tại: https://thefincontroller.com/p/the-fin-controller-interview-checklist

Nguồn: The Financial Controller