General Accountant

...
Kế toán tổng hợp đóng vai trò quản lý, rà soát và tập hợp dữ liệu, sổ sách kế toán từ các kế toán viên và thực hiện quyết toán định kỳ. Nguồn: Pexels

Kế toán tổng hợp (General Accountant) là gì?

Kế toán tổng hợp là nhân sự cấp cao trực thuộc bộ phận Kế toán tài chính và báo cáo trực tiếp cho Kế toán trưởng. Kế toán tổng hợp đóng vai trò quản lý, rà soát, tập hợp dữ liệu, sổ sách kế toán từ các kế toán viên và thực hiện quyết toán định kỳ. Họ sẽ tổng hợp các thông tin giao dịch, cùng với hóa đơn chứng từ đầy đủ và hợp lệ thành các báo cáo tài chính (ví dụ: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ). Bên cạnh đó, Kế toán tổng hợp cần đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp lý có liên quan. Những báo cáo tài chính thực hiện chủ yếu phục vụ cho đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, chẳng hạn như nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan Thuế, các cơ quan tài chính,...

Nhiệm vụ của Kế toán tổng hợp

 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi nhận giao dịch trên phần mềm kế toán theo đúng quy định.
 • Quản lý và tập hợp hệ thống chứng từ, sổ sách đầy đủ theo quy định hiện hành và đảm bảo tính hợp lệ của đầu vào/ra của thuế.
 • Tổ chức và bảo quản lưu trữ chứng từ, sổ sách tại doanh nghiệp.
 • Phân công và lên kế hoạch thực hiện công tác kế toán định kỳ.
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển, xác định kết quả kinh doanh của kỳ kế toán.
 • Theo dõi, quản lý, và cân đối các loại chi phí thời kỳ, tìm ra các loại chi phí không phù hợp, không hợp lý, bất thường, vượt định mức.
 • Thực hiện công tác ghi nhận, kiểm tra các loại chi phí cấu thành nên giá thành sản xuất đảm bảo chi phí được hạch toán chính xác, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. Kiểm tra, rà soát các nghiệp vụ đặc biệt như hủy hàng, hủy lệnh sản xuất tại các công ty sản xuất.
 • Kê khai và quyết toán thuế, đảm bảo thực hiện các báo cáo định kỳ  gửi các cơ quan chức năng như Thuế, Kiểm toán.
 • Chịu trách nhiệm về việc thanh toán lương, thưởng và các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật và công ty.
 • Làm việc với các phòng ban liên quan để đảm bảo thực hiện đúng các quy trình mua, bán.
 • Kiểm tra để đảm bảo tính đúng đắn, hợp lý các điều khoản trên hợp đồng mua bán.
 • Theo dõi, đối chiếu và kiểm tra tài khoản tiền gửi thường xuyên để đảm bảo số dư đúng và thanh toán đúng hạn.
Kế toán tổng hợp kiểm tra để đảm bảo tính đúng đắn, hợp lý các điều khoản trên hợp đồng mua bán. Nguồn: Pexels.

Yêu cầu nghề nghiệp

#1: Bằng cấp

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính/Kế toán với trình độ từ trung cấp trở lên.
 • Kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên.
 • Ngoài ra, các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như ACCA, CPA được xem là lợi thế khi nhân sự ứng tuyển và làm việc tại các doanh nghiệp lớn hay tập đoàn đa quốc gia.

#2: Kỹ năng cứng

 • Phân tích số liệu: bên cạnh việc đảm bảo số liệu kế toán tài chính đúng và đủ thì Kế toán tổng hợp cần có óc nhạy bén để phát hiện các chỉ số bất hợp lý, sau đó đào sâu tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.
 • Công nghệ, thông tin giúp cải thiện hiệu quả và quy trình kinh doanh đòi hỏi Kế toán tổng hợp có khả năng sử dụng và cập nhật công nghệ giúp tiết kiệm được nguồn lực của công ty.
 • Lập báo cáo theo quy định kế toán hiện hành. Ngoài ra, khi làm việc tại các doanh nghiệp đa quốc gia đòi hỏi Kế toán tổng hợp am hiểu về các chuẩn mực kế toán quốc tế.

#3: Kỹ năng mềm

 • Làm việc nhóm: tính chất công việc của Kế toán tổng hợp đòi hỏi mức độ tương tác và phối hợp cao trong nội bộ kế toán cũng như các bộ phận liên quan. Vì thế, việc trang bị kỹ năng làm việc nhóm rất cần thiết.
 • Giải quyết vấn đề: Công việc của Kế toán tổng hợp liên quan nhiều đến hoạt động vận hành nên các vấn đề có liên quan cũng phát sinh thường xuyên hơn. Việc trang bị kỹ năng giải quyết vấn đề giúp Kế toán tổng hợp đưa ra các giải pháp nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Lộ trình thăng tiến, thu nhập và cơ hội chuyển việc

#1: Lộ trình thăng tiến và thu nhập bình quân

ProFin gợi ý cho bạn lộ trình thăng tiến của Kế toán tổng hợp như sau:

 • Kế toán viên (kinh nghiệm dưới 2 năm)
 • Kế toán tổng hợp (kinh nghiệm từ 2 – 3 năm)
 • Kế toán tổng hợp cấp cao (kinh nghiệm 3 – 5 năm)
 • Kế toán trưởng (kinh nghiệm từ 5 năm)

Theo báo cáo khảo sát từ Adecco năm 2022, mức thu nhập bình quân của Kế toán tổng hợp tại thành phố Hồ Chí Minh theo kinh nghiệm làm việc dưới 5 năm từ 10 đến 35 triệu đồng, trên 5 năm là 35 đến 55 triệu đồng. Trong khi đó, mức thu nhập bình quân tại Hà Nội lần lượt từ 30 đến 70 triệu và  50 đến 100 triệu đồng. Sở dĩ mức lương trung bình có sự dao động lớn phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực kinh doanh.

#2: Cơ hội chuyển việc

Các bạn dự định tìm kiếm cơ hội mới trong hành trình nghề nghiệp có thể tham khảo một số công việc khuyến nghị bên dưới:

Theo Minh Lan/ ProFin.vn