Loading the player...

5 lý do các start-up thành công

...

Bill Gross đã sáng lập rất nhiều starups và hỗ trợ cho rất nhiều công ty khởi nghiệp khác. Ông ấy rất tò mò vì sao vài cái tên thành công, trong khi số khác thì thất bại. Vì thế, ông đã thu thập dữ liệu từ hàng ngàn công ty, bao gồm của chính ông và những người khác.

Bill Gross đã sáng lập rất nhiều starups và hỗ trợ cho rất nhiều công ty khởi nghiệp khác. Ông ấy rất tò mò vì sao vài cái tên thành công, trong khi số khác thì thất bại. Vì thế, ông đã thu thập dữ liệu từ hàng ngàn công ty, bao gồm của chính ông và những người khác. Tiếp đó, ông xếp hạng từng công ty dựa trên 5 yếu tố chính. Ông nhận ra một yếu tố quan trọng hơn hẳn các yếu tố còn lại, và điều đó làm ông vô cùng bất ngờ.