Loading the player...

Bí quyết phân tích bảng cân đối kế toán dành cho dân không chuyên

...

Trong video này, Daniel Pronk sẽ giải thích chi tiết về cách xem và phân tích bảng cân đối kế toán. Qua đó, chúng ta có thể nắm được tình hình kinh doanh của một công ty thông qua bảng cân đối kế toán.

Nguồn: Daniel Pronk