Loading the player...

Đâu là điểm khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu?

...

Cổ phiếu và trái phiếu thường được nhắc đến cùng nhau, tuy nhiên, hai khoản đầu tư này có rất nhiều khác biệt. Hãy cùng tìm hiểu tại video này nhé.

Nguồn: TD Ameritrade