Loading the player...

Làm thế nào để huy động vốn thành công tại vòng hạt giống?

...

Gọi vốn là một việc rất khó. Nó khó đến nỗi hầu hết các công ty đều thất bại. Trong video này, chúng ta sẽ xem xét các yêu cầu về lực kéo, bản thuyết trình kêu gọi đầu tư, các nguồn tài trợ thay thế và cách tìm nhà đầu tư ở vòng tài trợ hạt giống.

Nguồn: Slidebean