Loading the player...

Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là gì?

...

Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E: Price to Earning Ratio), được dùng để so sánh giá của một cổ phiếu với thu nhập hàng năm trên mỗi cổ phiếu (EPS: earnings per share). Tỷ lệ này đo lường số tiền mà một nhà đầu tư đang trả cho một cổ phiếu so với mỗi đô la thu nhập hàng năm của công ty. Các nhà đầu tư thường sử dụng tỷ lệ P/E để so sánh mức định giá của hai hoặc nhiều công ty. Từ đó xác định xem cổ phiếu đang được định giá quá cao hay bị định giá thấp.

Nguồn: TD Ameritrade