Tax Accountant

...

Kế toán Thuế (Tax Accountant) là gì?

Kế toán Thuế phụ trách các nghiệp vụ liên quan đến khai báo và quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Bên cạnh làm việc với các phòng ban bên trong doanh nghiệp, Kế toán Thuế còn làm việc với các đối tác bên ngoài như cơ quan Thuế và các cơ quan chức năng khác nhằm đảm bảo công tác thuế được thực hiện theo đúng quy định.
Vai trò của Kế toán Thuế trong hoạt động của doanh nghiệp như sau:

 • Giúp doanh nghiệp hoàn thành đúng nghĩa vụ với Nhà nước.
 • Tối ưu chi phí thuế phải nộp thông qua việc kiểm soát chứng từ, hóa đơn nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của chi phí phát sinh.
 • Hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành dẫn đến vi phạm quy định và chịu xử phạt về thuế.

Các loại thuế phổ biến phát sinh trong doanh nghiệp bao gồm:

 • Thuế giá trị gia tăng.
 • Thuế xuất/ nhập khẩu.
 • Thuế môn bài.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thuế thu nhập cá nhân.

Nhiệm vụ của Kế toán Thuế

 • Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của các hóa đơn đầu vào, đầu ra.
 • Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thuế.
 • Thực hiện sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, chứng từ và hóa đơn .
 • Đối chiếu doanh thu phát sinh hàng ngày với tình hình xuất hóa đơn bán hàng.
 • Rà soát và phát hiện các vấn đề phát sinh làm tăng chi phí thuế phải nộp hay các rủi ro sai phạm về thuế.
 • Cập nhật các kiến thức, quy định về thuế và áp dụng vào quy trình của doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn việc thực hiện xuất hóa đơn và xử lý sai sót cho nhân viên ở các bộ phận liên quan.
 • Lập tờ khai thuế định kỳ và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
 • Lập báo cáo về các tài khoản kế toán liên quan đến thuế (doanh thu, thuế phải thu/ phải nộp)
 • Thực hiện các công văn, chứng từ liên quan đến cơ quan thuế.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Yêu cầu nghề nghiệp

#1: Bằng cấp

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính/Kế toán với trình độ từ trung cấp trở lên.
 • Kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên.
  Ngoài ra, các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như ACCA, CPA được xem là lợi thế khi nhân sự ứng tuyển và làm việc tại các doanh nghiệp lớn hay tập đoàn đa quốc gia.

#2: Kỹ năng cứng

 • Khả năng phân tích, nhạy bén về số liệu: đảm bảo số liệu liên quan đến thuế được thể hiện hợp lý.
 • Công nghệ, thông tin giúp cải thiện hiệu quả và quy trình kinh doanh giúp tiết kiệm được nguồn lực của công ty.
 • Lập tờ khai, báo cáo thuế: tính chất công việc đòi hỏi Kế toán Thuế cần lập nhiều tờ khai, báo cáo định kỳ và gửi đúng hạn cho cơ quan thuế. Vì vậy, việc nâng cao kỹ năng làm báo cáo giúp nâng cao hiệu quả làm việc đối với Kế toán Thuế, đồng thời nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

#3: Kỹ năng mềm

 • Quản lý đối tác bên trong và bên ngoài doanh nghiệp: Các đối tác bên trong bao gồm các nhân viên trong bộ phận kế toán và các phòng ban. Quản lý đối tác bên trong hiệu quả giúp tạo ra sự đồng thuận và thúc đẩy hoạt động vận hành được diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra, việc quản lý tốt đối tác bên ngoài bao gồm cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác sẽ góp phần củng cố uy tín của doanh nghiệp.
 • Thương lượng và giải quyết vấn đề: nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp nhưng đồng thời vẫn đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Lộ trình thăng tiến, thu nhập và cơ hội chuyển việc

#1: Lộ trình thăng tiến và thu nhập bình quân

ProFin gợi ý cho bạn lộ trình thăng tiến của Kế toán Thuế như sau:

 • Kế toán viên (kinh nghiệm dưới 2 năm)
 • Kế toán Thuế (kinh nghiệm từ 2 – 3 năm)
 • Kế toán Thuế cấp cao (kinh nghiệm 3 – 5 năm)
 • Kế toán trưởng (từ 5 năm)

Theo báo cáo khảo sát từ Adecco năm 2022, mức thu nhập bình quân của Kế toán Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh theo kinh nghiệm làm việc dưới 5 năm từ 10 đến 35 triệu đồng, trên 5 năm là 35 đến 55 triệu đồng. Trong khi đó, mức thu nhập bình quân tại Hà Nội lần lượt từ 30 đến 70 triệu và  50 đến 100 triệu đồng.

#2: Cơ hội chuyển việc

Ngoài việc phụ trách các vấn đề thuế cho nội bộ doanh nghiệp, Kế toán Thuế có cơ hội làm việc tại các đơn vị cung cấp dịch vụ về thuế như Đại lý Thuế hay Tư vấn Thuế.

Theo Minh Lan/ ProFin.vn