Inventory and Fixed Asset Accountant

...
Kế toán thực hiện kiểm kê tồn kho định kỳ. Nguồn: Canvas.

Kế toán Hàng tồn kho và Tài sản cố định (Inventory and Fixed Asset Accountant) là gì?

Theo Investopedia, Kế toán Hàng tồn kho và Tài sản cố định liên quan đến việc định giá và phản ánh sự thay đổi giá trị của hàng tồn kho và tài sản cố định. Đây cũng là cơ sở để tính toán chi phí phát sinh và xác định lợi nhuận của doanh nghiệp.
Hàng tồn kho của doanh nghiệp bao gồm nguyên vật liệu, hàng sản xuất dở dang và thành phẩm. Giá trị hàng tồn kho được thể hiện ở mục chi phí giá vốn hàng bán khi doanh nghiệp thực hiện giao dịch bán hàng.  Trong khi đó, tài sản cố định bao gồm máy móc, thiết bị nhà xưởng, đất đai. Giá trị tài sản cố định sẽ được phân bổ vào chi phí khấu hao và phân loại theo mục đích sử dụng. Chẳng hạn, chi phí khấu hao của tài sản phục vụ sản xuất sẽ được phản ánh vào mục giá vốn hàng bán. Chi phí khấu hao của tài sản phục vụ bán hàng và quản lý chung sẽ được phân loại tương ứng.
Vai trò của Kế toán tồn kho và Tài sản cố định trong hoạt động của doanh nghiệp:

 • Xác định giá thành của hàng tồn kho và chi phí khấu hao tài sản cố định hợp lý làm cơ sở để doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh như định giá, xác định chương trình khuyến mãi, v.v…
 • Đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ số như lợi nhuận, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, v.v…

Nhiệm vụ của Kế toán Hàng tồn kho và Tài sản cố định

#1: Kế toán Hàng tồn kho

 • Kiểm tra và đối soát số lượng xuất, nhập, tồn của nguyên vật liệu, thành phẩm giữa các bộ phận có liên quan như Logistics, Kho và Sản xuất.
 • Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của nội dung trong bộ chứng từ xuất nhập kho bao gồm đơn đặt hàng, hóa đơn, phiếu giao hàng, biên bản bàn giao, v.v…
 • Kiểm kê tồn kho định kỳ để xác định và đối chiếu số lượng thực tế và báo cáo.
 • Theo dõi và làm việc với các phòng ban để xác định nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về số lượng tồn kho (hư hỏng, mất cấp, sai sót trong khâu kiểm đếm, v.v…)
 • Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chứng từ hàng tồn kho đầy đủ nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của chi phí theo quy định của luật.
 • Lập biên bản, hồ sơ đối với trường hợp hủy hàng hóa không đạt chất lượng.
 • Đối chiếu giao dịch thực tế phát sinh với dữ liệu lưu trữ trên hệ thống phần mềm.
 • Tập hợp chi phí giá thành của sản phẩm.

#2: Kế toán Tài sản cố định

 • Tập hợp và lưu trữ chứng từ liên quan đến tài sản cố định.
 • Hạch toán các bút toán liên quan đến tài sản cố định.
 • Phối hợp với bộ phận liên quan để cấp và dán mã theo dõi tài sản.
 • Tiến hành kiểm kê, đối chiếu danh sách tài sản theo định kỳ.
 • Theo dõi tình hình thay đổi của tài sản bao gồm việc thanh lý và hủy tài sản.
 • Cập nhật các quy định về quản lý tài sản từ doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.
 • Căn cứ hồ sơ phát sinh tài sản trong tháng, theo dõi và hạch toán chi phí khấu hao.
 • Đối chiếu các thông tin liên quan đến tài sản với dữ liệu lưu trữ trên hệ thống phần mềm.
 • Lên kế hoạch và phối hợp giám sát kiểm kê và xử lý số liệu kiểm kê định kỳ.
Giá trị Hàng tồn kho và Tài sản được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán. Nguồn: Canvas.

Yêu cầu nghề nghiệp

#1: Bằng cấp

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính/Kế toán với trình độ từ trung cấp trở lên.
 • Kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên.
 • Ngoài ra, các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như ACCA, CPA được xem là lợi thế khi nhân sự ứng tuyển và làm việc tại các doanh nghiệp lớn hay tập đoàn đa quốc gia.

#2: Kỹ năng cứng

 • Khả năng phân tích, nhạy bén về số liệu: đảm bảo số liệu liên quan đến hàng tồn kho và tài sản cố định được thể hiện hợp lý.
 • Công nghệ, thông tin giúp cải thiện hiệu quả và quy trình kinh doanh giúp tiết kiệm được nguồn lực của công ty.

#3: Kỹ năng mềm

 • Làm việc nhóm: tính chất công việc của Kế toán Hàng tồn kho và Tài sản cố định đòi hỏi mức độ tương tác và phối hợp cao trong nội bộ kế toán cũng như các bộ phận liên quan. Vì thế, việc trang bị kỹ năng làm việc nhóm rất cần thiết.
 • Giải quyết vấn đề: Công việc của Kế toán Hàng tồn kho và Tài sản cố định liên quan nhiều đến hoạt động vận hành nên các vấn đề có liên quan cũng phát sinh thường xuyên hơn. Việc trang bị kỹ năng giải quyết vấn đề giúp đưa ra các giải pháp nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Lộ trình thăng tiến, thu nhập và cơ hội chuyển việc

#1: Lộ trình thăng tiến và thu nhập bình quân

ProFin gợi ý cho bạn lộ trình thăng tiến của Kế toán Hàng tồn kho và Tài sản cố định như sau:

 • Kế toán viên (kinh nghiệm dưới 2 năm)
 • Kế toán Hàng tồn kho và Tài sản cố định (kinh nghiệm từ 2 – 3 năm)
 • Kế toán Hàng tồn kho và Tài sản cố định cấp cao (kinh nghiệm 3 – 5 năm)
 • Kế toán trưởng (kinh nghiệm từ 5 năm trở lên)
  Theo báo cáo khảo sát từ Adecco năm 2022, mức thu nhập bình quân của Kế toán Hàng tồn kho và Tài sản cố định tại thành phố Hồ Chí Minh theo kinh nghiệm làm việc dưới 5 năm từ 10 đến 35 triệu đồng, trên 5 năm là 35 đến 55 triệu đồng. Trong khi đó, mức thu nhập bình quân tại Hà Nội lần lượt từ 30 đến 70 triệu và 50 đến 100 triệu đồng. Sở dĩ mức lương trung bình có sự dao động lớn phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực kinh doanh.

#2: Cơ hội chuyển việc

Các bạn dự định tìm kiếm cơ hội mới trong hành trình nghề nghiệp có thể tham khảo một số công việc khuyến nghị bên dưới:

Theo Minh Lan/ ProFin.vn